stresscounseling01a

Alhoewel stress op zich niets nieuws is, is het eigenlijk pas vrij recent herkend als een belangrijke factor, en soms de belangrijkste factor, in een hele reeks van zowel geestelijke als lichamelijke klachten.

Stress is steeds meer een onderdeel van onze westerse manier van leven. Uit onderzoek is gebleken dat de werkdruk de afgelopen 20 jaar jaarlijks met 1,5 % is toegenomen. Dit heeft grote gevolgen voor de werktevredenheid en de groei van het aantal stress gerelateerde klachten, zoals RSI, burn-out, chronische vermoeidheid enz. Hierdoor komt een grote groep werknemers en leidinggevenden aan de zijlijn van de arbeidsmarkt te staan. Zij blijken niet in staat om een juiste balans te vinden tussen de eisen die aan hun worden gesteld en het mobiliseren van persoonlijke veerkracht om die druk het hoofd te bieden.

Naast theoretische kaders wordt in deze cursus gebruik gemaakt van casuïstiek en ervaringsgerichte oefeningen, waardoor het mogelijk is individuele begeleiding en advisering te geven.