asyraidt01a

En toen was er de Asyra IDT… Een nieuw meetsysteem vanuit natuurgeneeskundig oogpunt.

Onze gezondheid wordt bepaald door processen in het menselijk lichaam die in balans zouden moeten zijn. Als dat niet het geval is kunnen wij eerder ziek worden. Ziekte begint niet met pathologie, maar ondergaat een aantal fases. Deze beginnen wanneer een levend organisme niet, of niet meer voldoende milieuveranderingen kan compenseren. Onze gezondheid wordt bepaald door processen die in balans moeten zijn. Als dat niet het geval is kunnen we eerder ziek worden. Milieuveranderingen omvatten interne condities van het lichaam, als ook de geest en externe omstandigheden. Het is zonder twijfel verstandig om een patiënt te beoordelen met gebruikmaking van functionele evaluatiemethoden en behandelprotocollen.

Deze methoden hebben bewezen dat zij effectief zijn bij het vaststellen en corrigeren van preklinische klachten en ziekteverschijnselen en in het reduceren of zelfs omkeren van fysieke en pathologische schade.

Het Asyra IDT systeem kan in dit proces een belangrijke rol spelen, als eerste door een meting (screening) te doen van alle organen en systemen in het lichaam. Vervolgens wordt er met de ‘comprehensive analysis’ in de software databank/bibliotheek gezocht wat er nodig is om de organen, die uit balans zijn geraakt, weer in balans te brengen.

Het Asyra IDT systeem zoekt volautomatisch of er bijvoorbeeld sprake is van een metabole verstoring, toxines, dysbiose, nosoden, enz. en geeft de causale oorzaak van de klachten weer.

Door het testen van duizenden homeopathische middelen, celzouten, Bach / Bush bloesems, kruiden, nosoden, bacteriën, virussen, parasieten en schimmels, wordt snel een beeld van de gezondheidstoestand gevormd en hoe deze kan worden verbeterd.

De balancerende frequenties worden dan via de staven naar het lichaam van de cliënt gestuurd en daarna wordt gemeten of dit voldoende was. (pre- en post test). Vervolgens kunnen er nog vele testen/protocollen worden toegepast al naar gelang de resultaten en de inzichten van de therapeut.

De frequenties die aldus gevonden zijn kunnen in een individuele homeopathische verdunning in een vloeistof (en/of laserpen) worden ingeprent.

De testresultaten tonen de therapeut/arts de mogelijkheid om het juiste behandelplan voor de cliënt te ontwikkelen. De rapporten die daar uit voortvloeien kunnen worden afgedrukt of per email naar de cliënt worden toegestuurd.